Przeglądy rejestracyjne

Badania techniczne pojazdów należy przeprowadzać przed upływem ważności wpisu umieszczonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o czym mówi art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

Stacja jest wyposażona w wysokiej klasy urządzenia kontrolne. Przyrządy i urządzenia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów posiadają aktualne certyfikaty oraz poddawane są okresowym przeglądom.

Badanie okresowe samochodu 3,5 t 99 zł
Badanie motocykla 63 zł
Badanie przyczepy 79 zł
Badanie samochodu z instalacją gazową 79 zł
Badanie samochodu TAXI 79 zł